მარიხუანას წარმოების ინიციატივა 500 000 ლარიან საბიუჯეტო ხარჯს იწვევს

საქართველოში სამედიცინო/სამრეწველო მიზნებისთვის კანაფის მოყვანა-წარმოების დაწყების ინიციატივა და ამ საქმიანობის რეგულირების მიზნით სპეციალური სააგენტოს შექმნა სახელმწიფო ბიუჯეტიდან 500 000 ლარიან ხარჯს იწვევს. შს სამინისტროს მიერ მომზადებული პროექტი გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს მმართველობის სფეროში საჯარო სამართლის იურდიული პირის – კანაფის კონტროლის სააგენტოს შექმნას ითვალისწინებს. “სსიპ იქმნება გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს სისტემაში, რამაც … ვრცლად მარიხუანას წარმოების ინიციატივა 500 000 ლარიან საბიუჯეტო ხარჯს იწვევს