კანაფის დათესვა, მოყვანა ან შენახვა მხოლოდ დახურულ-შემოსაზღვრულ შენობებში იქნება დასაშვები

შინაგან საქმეთა სამინისტროს მიერ მომზადებული კანონპროექტის თანახმად კანაფის დათესვა, მოყვანა, კულტივაცია ან შენახვა მხოლოდ დახურულ/შემოსაზღვრულ შენობა-ნაგებობაში იქნება დასაშვები. აღნიშნული შენობა-ნაგებობების უსაფრთხოების სტანდარტებს მთავრობა საკუთარი დადგენილებით განსაზღვრავს. მათი ვიდეო-მეთვალყურეობის სისტემასთან დაკავშირებული საკითხები კი, შინაგან საქმეთა მინისტრის მიერ დადგენილ რეგულაციებთან იქნება შესაბამისობაში. კანონპროექტის თანახმად, ექსპორტის ან იმპორტის ლიცენზიის გაცემამდე, მცენარე კანაფის ექსპორტი/იმპორტი წინასწარ თანხმდება იმპორტიორი/ექსპორტიორი ქვეყნის უფლებამოსილ … ვრცლად კანაფის დათესვა, მოყვანა ან შენახვა მხოლოდ დახურულ-შემოსაზღვრულ შენობებში იქნება დასაშვები