მარშალპრესი
http://marshalpress.ge/archives/81109
Export date: Mon Jul 24 0:41:30 2017 / +0000 GMT

იუსტიციის სამინისტრო ვაკანსიას აცხადებს
საქართველოს იუსტიციის სამინისტრო აცხადებს კონკურსს ევროკავშირის სამართლის დეპარტამენტის უფროსის თანამდებობაზე. დაინტერესებულ აპლიკანტს უნდა ჰქონდეს მაგისტრის ხარისხი, 5-წლიანი სამუშაო გამოცდილება და იყოს პროფესიით იურისტი.

დეპარტამენტის უფროსის მოვალეობებია:


• ევროკავშირსა და საქართველოს შორის ასოცირების შეთანხმებაში სამინისტროს კომპეტენციას მიკუთვნებულ საკითხებზე სამართლებრივი დაახლოების/ჰარმონიზაციისათვის აუცილებელი ზომების განხორციელება; ევროკავშირის სამართლის წყაროებისა (რეგულაციები, დირექტივები, გადაწყვეტილებები და სხვა) და ქართული კანონმდებლობის შესაბამისობის ანალიზი;

• სამინისტროს სტრუქტურული ქვედანაყოფების საქმიანობის კოორდინაცია ევროკავშირთან ინტეგრაციის პროცესში განსაზღვრული ვალდებულებების, მათ შორის, საპროგრამო დოკუმენტების და სამოქმედო გეგმების (ასოცირების დღის წესრიგი, სავიზო რეჟიმის ლიბერალიზაციის სამოქმედო გეგმა, ევროკავშირის სამართალთან დაახლოების/ჰარმონიზაციის სამინისტროს გეგმა) შესრულების მიზნით;

• ევროკავშირსა და საქართველოს შორის ასოცირების შესახებ შეთანხმების იმპლემენტაციის მიზნით შექმნილ სამთავრობო საკოორდინაციო მექანიზმში მონაწილეობა;

• ევროკავშირის სამართალთან საქართველოს კანონმდებლობის დაახლოება/ჰარმონიზაციის მეთოდიკისა და ზოგადი პრინციპების შემუშავება და დანერგვა და სხვა.

ვაკანსიით დაინტერესებულ პირებს დამატებითი ინფორმაციის ნახვა შეუძლიათ საჯარო სამსახურის ბიუროს საიტზე: https://www.hr.gov.ge/JobProvider/UserOrgVaks/Details/41104 1

Links:
  1. https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.h r.gov.ge%2FJobProvider%2FUserOrgVaks%2FDetails%2F4 1104&h=yAQH3_OhfAQF5HjegSNYgxcBhPSZp3Golmfd5Qs z3aEglIA&enc=AZMdjDkRoBjmSkXlYdMMSKplo3bsjpibu EM9eKh1IncaPW5GRB2Hm00Xfl5QOZfd5NKH28aWk3lWyIUoY0F 7ookTNl3vx_sde9rFGdrFIWfx0RnebdeqLnTfPkntck8AMER4R iYKxWbok0w0KvzjnvSoSiPmvxmiQSI8RVl5M6GHKhTJxMkMrMx IbmkGDUGfsAzVg4NRko409GwKOZMadT5X&s=1
Post date: 2017-01-11 20:22:11
Post date GMT: 2017-01-11 16:22:11

Post modified date: 2017-01-11 20:22:11
Post modified date GMT: 2017-01-11 16:22:11

Export date: Mon Jul 24 0:41:30 2017 / +0000 GMT
This page was exported from მარშალპრესი [ http://marshalpress.ge ]
Export of Post and Page has been powered by [ Universal Post Manager ] plugin from www.ProfProjects.com